Ambia Trading meddelar åtgärdspaket för hantering av coronaeffekter, Digital Inn ansöker om företagsrekonstruktion

2020-03-19

Handelsföretaget Ambia Trading meddelar i dag ett åtgärdspaket för att hantering av effekter av Covid-19

"Effekterna av det så kallade Corona-viruset har den senaste veckan börjat märkas hos Ambias bolag, i olika utsträckning. Först ut att påverkas var de verksamheter koncernen bedriver i sina olika verksamheter i Norge, och med några dagars förskjutning har vi kunnat se samma utveckling på den svenska marknaden. Vi arbetar nu intensivt med att förbereda för beslut om åtgärder i de olika verksamheterna för att skapa så bra förutsättningar som möjligt då Corona-utbrottet är under kontroll", skriver bolaget i ett pressmeddelande

För Digital Inn har idag en ansökan om företagsrekonstruktion lämnats till tingsrätten.

"Efter den senaste veckans händelseutveckling står det klart att den ursprungliga åtgärdsplanen för att få lönsamhet i verksamheten i Digital Inn inte längre är tillräcklig. Marknadssituationen i kombination med den skuldbörda som länge hämmat bolagets utveckling gör att en företagsrekonstruktion bedöms vara den bästa vägen framåt."

Vad gäller de åtgärder som regeringen presenterat så är de ännu så länge synnerligen översiktligt beskrivna, det är därmed oklart om och i vilken utsträckning vi kan få hjälp av detta. Förberedelser för att aktivera korttidspermitteringar i Sverige och Norge har inletts men är ännu ett tidigt skede, skriver bolaget.

Vidare uppger bolaget: "Som ett initiativ för att försöka påverka lokalkostnaderna, en viktig faktor i våra fysiska butiksverksamheter, har Teknikmagasinet tillsammans med andra detaljhandelsaktörer gemensamt framfört krav till aktuella hyresvärdar om hyreslättnader under den period som handel inte kommer att kunna bedrivas med normala förutsättningar. Liknande krav har också framförts av andra aktörer och grupperingar inom svensk detaljhandel".

Ambias primära mål är att koncernens cirka 600 anställda ska känna en trygghet i att deras jobb kommer att finnas kvar, att i grunden livskraftiga verksamheter ska överleva och att gruppen som helhet ska kunna återgå till lönsam verksamhet så snart som möjligt, skriver bolaget avslutningsvis.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire