Global Defence & Security Fund känner sig säkra med att investera i säkerhetssektorn på lång sikt

2020-03-17

I ett brev till sina andelsägare skriver Tor Sinclair, som förvaltar Global Defence & Security Fund, om sin syn på den rådande situationen med coronavirusets spridning och hur fonden agerar i denna miljö.

Spridningen av viruset har den senaste tiden ökat och det är ingen som kan förutspå vilka effekter det kommer få på ekonomin. Dock kan konstateras att vissa sektorer kommer påverkas väldigt hårt på kort sikt. Däribland SAS som kom med ett besked under söndagen att permittera 90 procent av bolagets anställda.

"Den sektor som vi investerar i, säkerhet, har också sett betydande effekter av viruset, åtminstone om man ser till aktiekursernas utveckling. Det mest anmärkningsvärda exemplet är Boeing som har fått se sin kurs mer än halveras under året (inräknat premarket för dagens handel). Bakgrunden är att man kommunicerat att bolaget kommer utnyttja ett tillgängligt banklån på 13,8 miljarder dollar till max, vilket marknaden tolkat mycket negativt. I övrigt har säkerhetssektorn inte heller gynnats av sin traditionellt defensiva karaktär. Investerare har helt enkelt sålt allt över hela linjen", skriver Tor Sinclair.

Som investerare bör man inte överge sin långsiktiga investeringsfilosofi enbart på grund av den rådande situation. Ingen vet när det kommer vända, men förvaltaren skriver att man känner sig säker med att investera i säkerhetssektorn.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.