Mot strömmen på börsen och upp 0,233 procent i februari för SPP Grön Obligationsfond

2020-03-16

Fonden SPP Grön Obligationsfond steg 0,233 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,307 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,718 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,737 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De tre största positionerna var per månadens utgång DNB, Swedbank och Fabege med vikterna 4,9, 3,4 respektive 3,4 procent. De tio största innehaven står för 30,1 procent av fondens kapital. Obligationer från fastighetsbolag utgör en majoritet av fondens tio största innehav.

[Tabell 1]

Erik Cassel
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.