8,89 procent ner för SPP Global Multifaktor i februari

2020-03-16

Fonden SPP Global Multifaktor minskade 8,89 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,92 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,29 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,76 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Största geografiska exponering för fonden var per månadens utgång USA, Kanada och Japan med vikterna 53,2, 9,3 respektive 9,3 procent.

Fondens exponering var per månadens utgång störst mot informationsteknik, finans och hälsovård per månadens utgång med vikterna 19,1, 17,1 respektive 13,5 procent. Finans har under året haft sämst bidrag till fondens avkastning med ett negativt bidrag om 1,7 procent.

Fonden har 328 innehav där de 10 största innehaven utgör 11 procent av fondens kapital.

[Tabell 1]

Erik Cassel
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.