Karlstads kommun live med Freja eID+

2020-03-12

Nu är den tekniska integrationen klar och Karlstads drygt 93 000 invånare kan identifiera sig och logga in med Freja eID+ för åtkomst till den självservice och de e-tjänster kommunen erbjuder.
Freja eID+ gör det enkelt för kommuner att uppfylla SAMBI:s krav på Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3 och Skolfederationens krav på 2FA. Eftersom Freja eID+ även stöder många tekniska standarder, som exempelvis SAML2, kan den användas i många fler system än andra etablerade e-legitimationer. Karlstads kommuns e-tjänsteplattform har integrerats med e-legitimationstjänsten genom Verisec’s strategiska samarbetspartner CGI.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
"Karlstad är den senaste av de för närvarande 36 svenska kommuner som erbjuder sina invånare Freja eID+ som inloggningsmetod vid användandet av kommunala e-tjänster, och fler är på ingång.  Allt fler kommuner vill kunna erbjuda den enda mobila e-legitimation i Sverige som godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som identifieringsmetod."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News