Triona ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet 2019 (R)

2020-03-11

(de presenterade siffrorna avser fjärde kvartalet, tidigare stod det helår 2019)

IT-företaget Triona redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen steg 12,5 procent till 51,3 miljoner kronor (45,6).

Ebita-resultat blev 4,1 miljoner kronor (4,0), med en ebita-marginal på 8,0 procent (8,8).

Rörelseresultatet blev 3,0 miljoner kronor (2,7), med en rörelsemarginal på 5,8 procent (5,9).

Resultatet före skatt var 3,1 miljoner kronor (2,4).

Resultatet efter skatt blev 1,9 miljoner kronor (1,6), en ökning med 18,8 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 28,4 miljoner kronor (28,6).

Efter kvartalets slut har Triona erhållit ett uppdrag av Nye Veier i Norge som omfattar utveckling och implementering av en anläggningsdatabas.

Utvecklingen i första kvartalet 2020 förväntas vara i linje med avslutningen av 2019.

[Tabell 1]

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire