Produktionsdata för februari 2020

2020-03-10

Veteranpoolen AB producerade ca 46 000 timmar under februari 2020 att jämföras med ca 51 500 timmar februari 2019. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.
Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News