Förtydligande: Ambia fortsätter satsa på Digital Inn

2020-03-10

Ambia vill förtydliga att det inte förekommer några planer på att försätta vare sig Digital Inn Holding AB, Digital Inn AB eller något annat av dotterbolagen till Digital Inn Holding AB i konkurs.
Ambia Trading Group arbetar intensivt med att strukturera om verksamheten i Digital Inn för att nå lönsamhet så snart som möjligt. De uppgifter som förekommit i media om att Ambia planerar att försätta Digital Inn Holding AB eller något av dess dotterbolag i konkurs är därför helt felaktiga påståenden.

Däremot är det korrekt att verksamheten kommer att flyttas över till ett nytt bolag under det andra kvartalet 2020, något som Ambia informerat om tidigare. Under tiden som denna omstrukturering och verksamhetsflytt pågår är det naturligt att vissa störningar uppstår. Exempelvis har Digital Inns huvudkontor flyttats under de senaste dagarna, från Sveavägen till Sundbyberg, vilket har fått till följd att vissa funktioner har haft driftsstörningar.

Varubristen som det berättas om i anslutning till påståendet om planer att försätta bolaget i konkurs är olycklig men en följd av det pågående arbetet. Bland annat har centrallagret i Kista avvecklats för att flyttas till Selector Logistik i Jönköping, en process som fortfarande pågår och beräknas påverka varuflödet negativt under ytterligare en till två veckor.

I den mån enskilda kunder drabbats av det pågående omstruktureringsarbetet är det mycket tråkigt och något vi beklagar. Digital Inns kundtjänst är alltid redo att ta sig an alla typer av frågor för att de ska lösas på ett så snabbt och bra sätt som möjligt.

Vi ber kunder och samarbetspartners om förståelse och överseende under processen som pågår med att skapa ett nytt och starkt Digital Inn.

Styrelsen
Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News