Flaggningsmeddelande

2020-03-06


Antalet aktier och röster i Ambia Trading Group AB (publ) har ökat från 5 648 522 till 8 048 522 till följd av den riktade emissionen av totalt 2 400 000 aktier som styrelsen beslutade om den 17 februari 2020.

Emissionen medför att Recall Capital Nordic ABs innehav av aktier och röster motsvarar ca 29,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se
Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News