Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

2020-03-03


Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

 

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News