K2A förvärvar samhällsfastighet i Ronneby

2020-03-03


K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har via dotterbolag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i ett nybildat aktiebolag som äger fastigheten Ronneby Svenstorp 20:5. Säljare är Emrahus AB som är specialiserade på att utveckla LSS-bostäder och detta är parternas andra affär under kort tid. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 23 Mkr. Emrahus kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A tillträder bolaget med den underliggande fastigheten efter färdigställt projekt vilket är planerat till tredje kvartalet 2021. K2A kommer att erlägga betalningen i samband med tillträdet och avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

På fastigheten kommer Emrahus bygga ett certifierat passivhus med ett LSS-boende med sex lägenheter och en uthyrningsbar area om 505 kvm. Hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 1,4 Mkr på årsbasis.

– Detta kommer att bli ett modernt LSS-boende med mycket hög standard. Genom passivhuskonceptets två grundprinciper, minimering av värmeförluster och optimering av värmevinster, kompletterar denna samhällsfastighet vår hållbara fastighetsportfölj på ett bra sätt, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 100 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News