Double Bond Pharmaceuticals företrädesemission blev övertecknad

2020-03-03

Double Bond Pharmaceuticals företrädesemission blev övertecknad till 152,4 procent, motsvarande 22,98 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen offentliggjordes den 28 februari. Den omfattar drygt 8,6 miljoner B-aktier till teckningskursen 1,75 kronor, vilket motsvarar en total emissionslikvid på cirka 15 miljoner kronor.

Enligt bolaget beräknas emissionskostnaderna inte överstiga 0,35 miljoner kronor.

I samband med emissionen har vd Igor Lokots ägande i bolaget minskat från 37 till 29 procent av kapitalet och från 53 till 43 procent av rösterna.

Emissionslikviden tänker bolaget använda för vidareutveckling av SI-053 och andra befintliga produkter, expansion av dotterbolaget Drugsson samt som rörelsekapital.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire