VD Information mars 2020

2020-03-01


Bästa Aktieägare i Onoterat AB (publ),

Som ni vet så rapporterar Onoterat AB (publ) hel- och halvårsrapporter samt att vi släpper nyheter när något händer i vår verksamhet. Den oväntade händelsen i portföljbolaget Fodi Skandinavien AB samt den volatila marknadssituationen, så vill jag passa på att ge lite mer detaljerad information än vad som kanske framkommit i PM, media och ge en generell uppdatering samt en påminnelse om vårt långsiktiga arbete.

Onoterat AB position

Vår målsättning är att Onoterat AB (publ) skall vara en aktiv minoritetsägare i våra portföljbolag, oavsett om vi äger 0,5%, 5% eller mer. Vi kommer att ha åsikter, och framföra dessa till övriga ägare och ledning, och kommunicera detta via pressmeddelande då vi är ett noterat bolag med över 2700 aktieägare. Syftet med vår aktiva roll i våra portföljbolag är att stödja, förbättra bolagen och därmed bevaka och höja värdet på våra investeringar. Det finns dock en komplexitet i de onoterade bolagen om vad som kan kommuniceras ur sekretessynpunkt (teknologi, kunder, samarbeten, finansiering, aktieägare, deltagande grader osv.), men framför allt hur bolagen rapporterar ekonomisk information. Detta är en utmaning, men även en möjlighet för oss att ge råd och ta vårt ägaransvar.

Substansvärdeberäkningen är det nyckeltal som Onoterat AB (publ) anser är mest rättvisande vid värdering av Onoterats verksamhet. Nedskrivningen av Fodi Skandinavien AB innehavet, av aktier och konvertibler (drygt 2,25 miljoner kronor) till 0 kronor, som tidigare annonserats, beräknas påverka Onoterat AB substansvärde negativt med cirka 10% till cirka 3,50 kronor per aktie, jämfört med halvårsrapportens rapporterade substansvärde om på 3,90 kronor per aktie den 31 oktober 2019. Onoterat AB (publ) lämnar sedan tidigare inga prognoser för bokslutsåret 2019/2020.

Att investera i Onoterat AB (publ) förblir att investera redan nu i morgondagens bolag, inom Entertainment & Gaming, E-Commerce eller Fintech, innan de når en större ägargrupp (uppköp, fusion etc) eller blir noterade på egna meriter.

"Fodi’s konkurs"

Låt oss börja med för Onoterat AB (publ) nyligen negativa händelse; konkursen i Fodi Skandinavien AB (Fodi). Det råder ingen tvekan, att vi blev minst sagt förvånade över nyheten om att Styrelsen i Fodi på egen begäran ansökt om konkurs, trots att bolaget hade en klar plan om hur man skulle nå sina mål och så sent som i januari delstängde en konvertibelemission, vilken flera större aktieägare inklusive Onoterat AB (publ) deltog i.

Onoterat AB (publ) beslutade sent i oktober att tillsammans med gamla och nya ägare investera i det "nya" Fodi, vilket efter sammangåendet med Gården Direkt AB, bedömdes ha mycket bättre förutsättningar att lyckas med sin affär. Den nya gruppen hade klara synergier, skalbarhet och i vår mening en enorm potential för kostnadsbesparingar under den faktiska försäljningen. Värderingen var inte utmanande för denna typ av bolag. Både nya och gamla ägare visade vid "omstarten" ett mycket starkt intresse att stödja det nya sammanslagna bolaget.

Jag och Styrelsen i Onoterat AB (publ) kan tyvärr nu bara avvakta Konkursadvokatens Lars-Henrik Andersson, Cirio Advokatbyrå AB, förvaltarberättelse, enligt gängse praxis vid en konkurs i Sverige, innan vi vet om något kapital över huvud taget kan återvinnas för Fodi’s fordrings- eller aktieägare.

 "It’s not Whether you get knocked Down – It’s Whether you Get Up"

I övrigt så har året för Onoterat AB (publ) börjat med flera förfrågningar kring olika typer av uppdragsavtal och vi utvärderar löpande nya potentiella investeringar då vi har investeringskapacitet, som passar in i våra tre fokusområden, Entertainment & Gaming, E-Commerce och Fintech.  Oavsett, så handlar det om att komma tillbaka, enligt klassiska NFL Coachen Vince Lombardi visdomsord, "It’s not whether you get knocked Down – It’s whether you get up", vilket gäller för allt affärsliv, hälsa, socialt, sport som amerikansk fotboll, och aktiemarknaden. Så även för Onoterat AB (publ) och vår aktie.

Därför vill jag nu passa på att påminna om varför vi har valt våra tre fokusområden för våra investeringar och ge en kort uppdatering om dessa. 

Entertainment & Gaming och globala trender

Vår egen tidigare analys som ligger till grund för våra investeringar har nyligen konfirmerats av det svensk-engelska analysbolaget GP Bullhound’s 10 teknologiska prognoser för 2020. Det är två prognoser vi vill specifikt uppmärksamma; 1. "The War in Streaming Film and Video Escalting to Frenzy" samt 2. "Gaming embraces the Era of Subscription and Streaming";

Konkurrensen om kunderna inom både Media- och Spelaktörerna ökar och de nya affärsmodellerna ställer nya krav på ett utökat utbud av innehåll (IP rättigheter), vilket innebär att de större aktörerna tvingas till att köpa mindre bolag löpande. Inom spelindustrin (Gaming) har t.ex. kinesiska Tencent lagt bud på norska Funcom för 1,33 miljarder norska kronor, Stillfront förvärvar amerikanska Storm8 för 300 miljoner dollar och Embracer köpte Malmöbaserade Tarsier Studios i december för cirka 100 miljoner kronor och nyligen Saber Interactive för, upp till 525 miljoner USD. En liknande konsolidering pågår inom tjänstesektorn, där globala noterade aktörer som Keywords Studios Plc. bygger s k one-stop-shop för de ovan nämnda spelbolagen, men även inom TV/Film.

Onoterat AB (publ) renodlade spelstudiobolag, Sozap AB (publ) och FunRock AB, fortsätter att bygga IP-rättigheter med lansering av nya spel under 2020, vilket förväntas skapa högre framtida värden i bolagen. FunRock har även beslutat att förvärva P Studios AB, även det ett mindre innehav i Onoterats portfölj, för att snabbare utöka sin portfölj av IP. I december 2019 höll Shortcut Media Group, noterat på Spotlight, sin första kapitalmarknadsdag. Bolaget tillhör i vår mening en av de mest attraktivt värderade noterade mediatjänstebolagen med ett marknadsvärde runt 26 miljoner kronor, och med en försäljning runt 69 miljoner kronor. Onoterat AB (publ) samt andra ägare kommer inför stämman föreslå mer aktieägare vänliga åtgärder till bolagets ledning. Även Goodbye Kansas Holding AB (publ), vilket kan delvis jämföras med Keywords Studios Plc., har rapporterat en stark växande orderbok i sin studio-verksamhet, efter ett turbulent 2019. Bolaget uppmärksammandes i SVT Rapport den 24 januari 2020, och genomgår förnärvarande en re-finansiering.

Noterbart är att tre av Onoterat AB (publ) portföljbolagen inom segmentet Entertainment & Gaming, Sozap AB, Goodbye Kansas Holding AB och numera även FunRock AB utvärderar idag möjligheterna till en notering av sina aktier under 2020/2021, vilket motsvarar ca 65 % av vår nuvarande investerings portfölj.

E-commerce and brands – fokus på CSR & Service

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och Service är ytterligare två teman, som GP Bullhound inte oväntat lyfte fram i sina prognoser för 2020, och vi kan stolt konstatera att få bolag har en mer uttalad CSR- strategi om hållbarhet än House of Dagmar AB. House of Dagmar är en förebild för hela sektorn, och kan även rapportera sitt avtryck med hållbarhetsarbete sedan start. House of Dagmar satsar allt mer på egna kanaler, och visar god tillväxt. Bolaget lanserar nu även sin första designerbutik på Grev Turegatan 18, i Stockholm, som endast erbjuder hållbara ("sustainable") kollektioner. (https://www.breakit.se/artikel/23644/house-of-dagmar-matte-sitt-klimatavtryck-sa-staller-de-om ). Bolagets produkter återfinns nu på Europas finaste varuhus Le Bon Marché,   Moskvas Tsum (Moskva) samt Eraldo i Italien.

Webgallerian Skandinavien AB har genomfört en namnändring av verksamheten till "Younited Botiques", som innebär att affärsmodellen kan lättare skalas internationellt.

Fintech – Genombrott för Näktergal

Näktergal AB, som tillhandahåller digitala bolånesystem, har under februari genomfört sin första "migrering" av en lånestock från ett konkurrerande system till Näktergals. "Detta ger ökade intäkter, men framför allt har "migreringen" gått rekordsnabbt och utan komplikationer, vilket ger oss ett starkt förtroende för en allt snabbare expansion", säger Näktergals VD Erik Bennerhult. Näktergals ledning har varit på Sillicon Valley SGGlobal 2020, där 300 s k start-ups från 49 länder var inbjudna.

Valueguard AB VD Henrik Nordström, har i VD brev till oss ägare flaggat för lägre omsättning på grund av låg aktivitet inom nyproduktion (s k garantiprodukter) och samtidigt genomfört kostnadsbesparingar under verksamhetsåret 2019.  Det positiva är att bolagets licensintäkter fortsätter att växa. Bolaget räknar med att hålla sin årsstämma den 23 april 2020

Övrigt – Finansiell Kalender 2020

Sammantaget – turbulensen på finansmarknaden är problematisk för alla investerare, och Coronaviruset skapar ytterligare osäkerhet. Vi kan bara fortsätta vårt långsiktiga arbete tillsammans med våra portföljbolag och anpassa oss till det rådande marknadsläget.

Onoterat AB (publ) rapporterar endast hel- och halvårssiffror, och Styrelsen planerar att följande viktiga datum för 2020; 

· Bokslutskommuniké fredag, den 22 maj 2020
· Årsstämma måndag, den 29 juni 2020
· Delårsrapport – Halvårsrapport, måndag, den 23 november 2020

Stockholm 1 mars 2020

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News