UBS Equity China Opportunity ökade 0,4 procent i januari – coronaviruset kommer inte påverka fonden långsiktigt

2020-02-28

Fonden UBS Equity China Opportunity steg 0,4 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

Kinesiska aktiemarknader föll i januari efter utbrottet av coronaviruset under andra halvan av månaden. Förvaltarna ser med försiktighet på utbrottet kortsiktigt och tror att det kommer påverka fondens innehav minimalt långsiktigt.

TAL Education och Kingsoft bidrog positivt till avkastningen under månaden.

Innehav inom finans var månadens förlorare.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Tencent (10,1), TAL Education (9,5) och Alibaba (9,4)

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.