Lannebo Komplett ökade 0,5 procent i januari – Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag utvecklades starkt

2020-02-27

Fonden Lannebo Komplett steg 0,5 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Karin Haraldsson och Peter Lagerlöf.

I en marknadskommentar skriver förvaltarna att börserna fortsatte att stiga inledningsvis under årets första månad för att sedan vika nedåt efter utbrottet av coronaviruset i Kina vilket skapat oroligheter på marknaderna. Den främsta lärdomen som förvaltarna tar med sig från denna händelse är att det inte går att förutspå vilka händelser som kortsiktigt kan påverka börsen.

Än så länge är det oklart vilken effekt viruset kommer få på ekonomin.

"Rapportsäsongen har startat och det har som vanligt varit blandade kommentarer från bolagen. Vi kan dock konstatera att de konjunkturberoende bolagen är överens om att avslutningen på 2019 var svag och att några tecken på förbättring under inledningen av 2020 inte har synts till", skriver förvaltarna.

Främsta bidragsgivare under månaden var Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag som steg med 7,9 respektive 4,0 procent.

Även räntefonderna Lannebo High Yield och Lannebo Corporate Bond utvecklades positivt och steg 0,6 respektive 0,5 procent.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lannebo High Yield, Lannebo Corporate Bond och Lannebo Europa Småbolag med portföljvikterna 17,7, 17,5 respektive 10,1 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.