Lannebo Europa Småbolag A SEK ökade 0,7 procent i januari – Medios och Terveystalo främsta bidragsgivare

2020-02-27

Fonden Lannebo Europa Småbolag A SEK steg 0,7 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard.

Under årets första börsmånad började rapportperioden för det fjärde kvartalet i Europa. Flera av fondens innehav kom med sina rapporter där de flesta var i linje med, eller bättre, än förvaltarnas prognoser.

"Flera av fondens innehav inom hälsosektorn utvecklades väl under perioden, med undantag för isländska Össur som sänkte intäktsprognosen efter minskade order från en amerikansk kund", skriver förvaltarna.

Främsta bidragsgivare under månaden var Medios och Terveystalo.

"Medios är en tysk tillverkare och återförsäljare av kontraktstillverkade, skräddarsydda läkemedel. Medios vinner marknadsandelar inom den snabbväxande nischen och ökar antalet återförsäljare snabbare än förväntat. Samtidigt pågår en polisutredning mot en av Medios huvudkonkurrenter vilket gör att konkurrensen är låg. Vi räknar därför med att Medios kan växa och ta en betydande del av marknaden framöver", fortsätter de.

Mest negativa bidrag kom från Keywords Studios och Interpump.

Keywords Studios föll på sin kvartalsrapport som var sämre än marknadens förväntningar. Interpumps kvartalsrapport kommer inte förens i februari och det var inga bolagsspecifika nyheter under månaden.

Innehavet i Somero ökades.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Medios, Volution Group och Grenke med portföljvikterna 4,4, 4,4 respektive 4,3 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.