Addtech förvärvar Caligo Industria Oy

2020-02-27

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Caligo Industria Oy ("Caligo").
Caligo utvecklar och levererar rökgasrenings- och värmeåtervinningssystem främst till värmekraftverk och träbearbetningsindustrin i Norden och i Frankrike. Caligos patenterade lösningar ger betydligt minskade utsläpp och minskad användning av vatten samt ökad energieffektivitet.
Caligo kommer mycket väl att komplettera Industrial Process befintliga verksamhet inom området luftreningsteknik. Caligo har nio anställda och omsätter cirka 6,3 MEUR.
Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

 
Stockholm den 27 februari 2020

Addtech AB (publ)

 
För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +45 20 75 75 30  
 

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken.
Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 februari 2020, kl 13:20 (CET).


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News