Smart Energy tidigarelägger delårsrapport (bokslutskommuniké)

2020-02-25


Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att publiceringen av Bolagets Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019, kommer att tidigareläggas till den 26 februari 2020 kl. 07.00 istället för 28 februari 2020 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender.

För mer information kontakta
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net
Tfn: 031-120056
 
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News