Axfood publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2019

2020-02-25

Idag publicerades Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2019 vilken nu finns tillgänglig på företagets webbplats.
– När jag summerar 2019, kan jag med stolthet konstatera att vi har ytterligare ett mycket starkt år bakom oss, med god omsättningstillväxt och förbättrat rörelseresultat. Vi levererade på våra långsiktiga finansiella mål om att växa mer än marknaden, ha en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent och en soliditet om minst 20 procent vid årets utgång. I en tid när preferenser förändras i en allt snabbare takt står vi fast vid vår mission och vårt syfte att erbjuda bra och hållbar mat för alla och att ta vårt ansvar i hela värdekedjan, säger Klas Balkow, vd och koncernchef i sitt vd-ord.

Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer från och med vecka 11 att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Den kommer då även gå att beställa från företagets webbplats, axfood.se (http://www.axfood.se).

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44

Informationen är sådan som Axfood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 februari 2020, klockan 16.00

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare och en omsättning om mer än 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se (http://www.axfood.se).


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News