Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 2,4 procent i januari – ökat i Netease, Tencent, och Haier Electronics

2020-02-23

Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 2,4 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som backade 4,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Som en följd av coronavirusets spridning och negativa påverkan på sentimentet utvecklades tillväxtmarknaderna sämre än de utvecklade marknaderna under månaden. Defensiva sektorer gynnades medan de mer cykliska aktierna pressades ned.

Fonden gynnades av sina innehav inom sällanköpsvaror, kommunikationstjänster och utilities.

Den främsta bidragsgivaren var det sydkoreanska NCsoft.

Under månaden ökades innehaven i Netease, Tencent, och Haier Electronics. Antalet innehav i fonden var vid månadens slut 47 stycken.

Framöver bedömer förvaltarna att aktier inom tillväxtmarknaderna fortsatt kommer vara attraktiva, med positiva katalysatorer under 2020 såsom minskad handelsoro och en återhämtning i den globala tillväxten.

Fondens största innehav var per utgång av månaden Alibaba, TSMC, Samsung, Tencent, och Lukoil.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.