PriorNilsson Realinvest ökade 2 procent i januari – sålt Billerud, Platzer och Fabege

2020-02-23

Fonden PriorNilsson Realinvest ökade 2 procent i januari, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyfosa, NCC och Entra var bland fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot råvarubolag och minskat exponeringen mot fastighetsbolag och skogsbolag", kommenterar fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden samt Entra och minskat i Klövern, NCC och Maersk . Innehaven i Billerud, Platzer och Fabege har sålts.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,4, 9,3 respektive 6,6 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.