Didner & Gerge Småbolag ökade 0,6 procent i januari – tagit in Cargotec och Konecranes i portföljen

2020-02-22

Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 0,6 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Gustafsson och Kristian Åkesson.

Under månaden har fonden tagit in de finska verkstadsföretagen Cargotec och Konecranes som nya innehav i portföljen.

"Dessa finska verkstadsföretag har många likheter, men vi finner att de vardera motiverar en plats i portföljen. Till de gemensamma dragen hör förhållandevis höga serviceandelar, starka marknadspositioner, värderingar som är lägre än sektorgenomsnittet samt slutmarknader som befinner sig under vad kan betraktas som historiska normalnivåer", skriver Gustafsson och Åkesson.

Konecranes ökade fokus på service och anser förvaltarna motiverar en högre värdering än värderingen i dagsläget. Bland annat har serviceverksamheten ökat sedan förvärvet av Demag.

Fondens största innehav, Lagercrantz, kom med en rapport som mottogs positivt av marknaden efter att flera av dotterbolagen utvecklats positivt.

Hexpol och Lifco kom med rapporter som var sämre än marknadens förväntningar.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lagercrantz, Ambea och Schouw & Co med portföljvikterna 7,7, 4,9 respektive 4,8 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.