Veoneers publicerar årsredovisning med 10-K för 2019

2020-02-21

Stockholm, 21 februari 2020: Veoneer, en världsledare inom autotech-branschen, har registrerat sin årsredovisning med s.k. 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC.
Vår årsredovisning enligt Form 10-K, som är på engelska, finns tillgänglig på SECs hemsidan www.sec.gov samt på Veoneers hemsida www.veoneer.com.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 21 februari kl. 16.45 CET.

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom autotech-branschen. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerar­säkerhet, förarassistans, collaborative och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Veoneer har huvudkontor i Stockholm och 8900 medarbetare i 13 länder. Företaget bildades 2018 och bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE)  och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News