True Heading AB (publ): True Heading AB (publ) genomför företrädesemission

2020-02-21

Täby, 2020-02-21

True Heading har idag tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra årsstämman 2019-12-05. Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 9. Preliminära villkor framgår i nedan.
Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.

Teckningskurs är beräknad till 10 öre. 

Erbjudandet ska inbringa ca 7 MSEK. 

Teckningsperioden är beräknad till 6 mars 2020 – 20 mars 2020.
    
Betalning av aktier kan ske genom kontant betalning. 

Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingsprojektet, vidmakthålla och stärka bolaget för processen med försäljningen av patenten samt förbereda och strukturera för förvärv eller sammangående inom branschen.
 
För ytterligare information:

Göran Carlsson

CEO & Global Sales Director

True Heading AB

goran.carlsson(at)trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020.
True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News