Skandia Smart Offensiv ökade 0,78 procent i januari – negativt virusutbrott vägdes upp med positiva valutaeffekter

2020-02-21

Fonden Skandia Smart Offensiv steg 0,78 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,52 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens värderingsorienterade strategi upplevde motvind som konsekvens av oro för Coronaviruset. Tillväxtmarknader visade negativ avkastning under månaden.

"Defensiva och tillväxtorienterade strategier och gynnades på bekostnad av värderingsbaserade, mer konjunkturkänsliga strategier", säger fondens förvaltare, Alexander Onica.

Januaris avkastning påverkades positivt av valutaeffekter.

"Månaden slutade relativt dystert betraktat i lokala valutor, det vill säga om man bortser från valutaeffekten. Stora valutarörelser, som bland annat tog sig uttryck i en försvagning av kronan, gav dock upphov till relativt starka aktiemarknader för en svensk investerare."

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.