MVV har idag sista handelsdag på NGM Nordic SME före avnotering

2020-02-21

Teknikkonsultbolaget MVV har idag den 21 februari sista handelsdag på NGM Nordic SME före avnotering. H&D Wireless äger mer än 90 procent av aktierna i MVV och efter avnoteringen väntar tvånginlösen av resterande aktier i MVV.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire