Evli High Yield ökade 0,34 procent i januari

2020-02-21

Fonden Evli High Yield steg 0,34 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Primärmarknaden för obligationer var rekordstark under januari. Antalet emitterade obligationer och intresset för dem var högt. Detta ledde till en hög prissättning av obligationer. Därför deltog bara fonden i Cheplapharms och Stenas nyemissioner under månaden.

Fondens innehav i banksektorn och obligationer med kreditbetyg B hade en bra avkastning under månaden. Fonden har fortsatt övervikt mot B-klassade obligationer. Räntepremien har ökat under januari och uppgår nu till 477 punkter för dessa B-klassade obligationer.

Den genomsnittliga YTM uppgår till 4,27 procent och durationen är 3,2 år.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.