Pen Concepts företrädesemission övertecknad – tillförs 13,1 miljoner kronor före kostnader

2020-02-20

Butiksinredningsbolaget Pen Concept får in cirka 13,1 miljoner kronor före kostnader i den nyemission av units som genomförts. Företrädesemissionen blev övertecknad då den totala teckningen uppgick till 244 procent vilket innebär att emissionsgarantierna inte har tagits i anspråk.

”Det gläder mig att vi är i mål med vår företrädesemission och att intresset har varit så pass stort! Jag vill passa på att både tacka våra befintliga aktieägare för deras förtroende samt alla investerare som visat intresse för företrädesemissionen i Pen Concept. Vi har nu säkrat en långsiktig finansiering vilket skapar möjlighet för oss att fokusera på en fortsatt försäljning och exekvering av Pen Concepts nya affärsplan. Jag ser positivt på framtiden med en effektiviserad organisation och rörelsekapital för en fortsatt utveckling framåt", kommenterar vd Magnus Hjorth.

Villkoren i nyemissionen var att en aktie berättigade till en uniträtt. En uniträtt gav möjlighet till teckning av en unit till teckningskursen 53 öre per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption 2020/2021.

Bolaget kan få in ytterligare cirka 13,1 till 26,3 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i april 2021.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire