Ledningsförändringar i Bygghemma Group

2020-02-20

Bygghemma Group First AB (publ) ("Bygghemma Group") informerar om förändringar i koncernledningen med syfte att ytterligare stärka kapaciteten för tillväxt. Samtliga förändringar träder i kraft den 20 februari 2020.
·
Adam Schatz, CFO för Bygghemma Group, har utsetts till ny vd och koncernchef för Bygghemma Group samt chef för segment Heminredning

·
Martin Edblad lämnar rollerna som tf vd och koncernchef samt chef för segment Heminredning för att tillträda en nyinrättad tjänst som strategiansvarig och ansvarig för M&A

·
Jesper Flemme, som sedan 2016 innehaft rollen som Head of Financial Controlling & Group Reporting för Bygghemma Group, har utsetts till tf CFO för Bygghemma Group. Jesper Flemme, 40 år, har tidigare haft motsvarande roll på dåvarande CDON Group, numera Qliro Group, arbetat som konsult på Addedo och Deloitte och har en master i ekonomi från Lunds universitet

·
Koncernledningen i Bygghemma Group kommer att bestå av vd Adam Schatz, CFO Jesper Flemme, samt koncernens Operativa chef Mikael Olander

Henrik Theilbjørn, ordförande för Bygghemma Group kommenterar: "Bygghemma Group har sedan starten vuxit kraftigt och har under de gångna åren framgångsrikt tagit positionen som en nordisk och europeisk ledare inom sina segment. Bolaget är därutöver helt i fas att leverera på sina finansiella mål; en nettoomsättning på SEK 10 miljarder på medellång sikt och en justerad EBIT-marginal på 7 procent. Att Adam Schatz nu axlar rollen som permanent vd innebär att Martin Edblad kan fokusera på de områden där han är mest engagerad och har en för gruppen unik kompetens; strategiutformning och M&A. Jag vill tacka Martin för det mycket förtjänstfulla arbete han har gjort under det gångna året och kan konstatera att bolaget idag står mycket starkt och är väl positionerat. Jag är glad att han nu kan ägna sitt fulla engagemang åt att lägga grunden för fortsatt långsiktig tillväxt för gruppen".

Martin Edblad, nytillträdd strategiansvarig och ansvarig för M&A för Bygghemma Group, kommenterar: "Jag känner mig väldigt nöjd med vad vi har åstadkommit under det senaste året. Gruppen är nu mycket väl positionerad som en ledare inom möbler och heminredning och DIY online, med en stark portfölj av egna varumärken och ett väl utbyggt ekosystem av varor och tjänster. Det är ett privilegium för mig att nu fullt ut kunna ägna mig åt de områden som engagerar mig mest; gruppens långsiktiga strategi- och M&A-arbete. Jag kan konstatera att bolaget står starkare än någonsin och det känns därmed som en utmärkt tidpunkt att lämna över till Adam Schatz, som är en utomordentlig ledare och en mycket god kommunikatör, med ett stort patos för att bygga en stark organisation med våra medarbetare i första rummet och därigenom kunna möta våra kunder på bästa sätt, i alla våra kanaler, på alla våra plattformar."

Adam Schatz, nytillträdd vd och koncernchef för Bygghemma Group, kommenterar: "Jag är övertygad om att den strategi som ledningsgruppen driver är den rätta och mitt fokus kommer att vara att arbeta med organisationen för att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande; ett komplett ekosystem bestående av marknadens ledande produktportfölj – externa och egna varumärken – och tjänster för hemmet online. Vi har gått in i 2020 med kraften från ett rekordstarkt 2019, ett år då vi tydligt förstärkte positionen som den ledande nordiska e-handelsaktören inom möbler och heminredning och DIY. Det är en förmån att ta rodret i ett ledande, lönsamt och kassagenererande tillväxtföretag med starkt momentum."

För mer information, vänligen kontakta:
Adam Schatz, vd och koncernchef för Bygghemma Group
Telefon: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.se 

Martin Edblad,Strategiansvarig och ansvarig för M&A för Bygghemma Group. Telefon: +46 (0) 73-424 68 51. E-post: martin.edblad@bygghemmagroup.se 

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se 

Denna information är sådan information som Bygghemma Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 20.00 CET.
     
  
Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av produkter och tjänster inom DIY och Heminredning i Europa. Vi erbjuder våra kunder ett brett ekosystem av produkter och tjänster och bedriver verksamheten inom två segment, DIY och Möbler och Heminredning. Vi tillhandahåller marknadens bredaste produktutbud, med över 500 000 produkter, till de mest konkurrenskraftiga priserna och strävar efter att skapa den mest attraktiva ehandelsmiljön genom att kombinera ett oöverträffat produktsortiment med smart teknologi, ledande produktexpertis och ett brett utbud av tjänster. Inom gruppen ingår över 50 onlinedestinationer – inklusive e-handelsbutiker som www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se and www.furniturebox.se – och över 80 showrooms. Gruppen har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Under 2019 omsatte gruppen SEK 6,2 Mdr 2019 och hade fler än 1 500 medarbetare.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News