Industriarmatur skriver ramavtal med Ellevio, FEB 20, 2020

2020-02-20


IA Industriarmatur Group AB (publ.) har idag tecknat femårigt ramavtal med Ellevio AB. Avtalet avser leverans av SIPP, företagets egenutvecklade, miljösäkra och uppkopplade teknologi för prediktivt underhåll och säker tömning av vatten ur transformatorgropar.
Ramavtalet gäller i 5 + 1 + 1 år och börjar gälla från 1 mars 2020
Genom affären får Ellevio även tillgång till Industriarmaturs IoT-baserade tjänsteplattform för tillståndsbaserad övervakning och prediktivt underhåll. Enkelt uttryckt innebär prediktivt underhåll att man analyserar data från sensorer på utrustningen för att i förväg förutse underhållsbehov. Det sparar i sin tur både tid och pengar samtidigt som det ger förutsättningar att arbeta mer hållbart.
– Det här avtalet är viktigt och visar att vi har lösningar som kan effektivisera och bidra till en ökad digitalisering inom energisektorn. Vi vet också att hållbarhet och miljö är högt på agendan och driver på utvecklingen inom det område där vi verkar. Vi är därför stolta över att en aktör som Ellevio nu valt Industriarmatur som leverantör av underhållslösningar som kan bidra till ökad driftsäkerhet och hållbarhet, säger Jan-Eric Nilsson, VD IA Industriarmatur Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se
Kort om IA Industriarmatur Group AB (publ.)
IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i hållbarhetsfrågor. Industriarmatur gör detta genom att erbjuda bolagets uppkopplade produkter och IoT-plattform för effektivisering av underhållsprocesser. Bland Industriarmaturs kunder finns Ellevio, Vattenfall, Öresundskraft, Göteborg Energi och Fingrid m.fl.

IA Industriarmatur Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: IAG).

Kort om Ellevio AB
Ellevio äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 960 000 kunder i Sverige. Ellevios elnät är totalt 7 300 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden. Ellevios kunder är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Den största delen av elnätet finns på landsbygden medan majoriteten av kunderna finns i Stockholm. Under 2018 distribuerade Ellevio totalt 27,3 TWh el. Ellevio har cirka 490 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer.
Företaget ägs av ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Tredje AP-fonden, Folksam och Första AP-fonden, samt OMERS Infrastructure (fd. Borealis Infrastructure Management) som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Ellevio har långa anor, men namnet Ellevio fick företaget 2015 när Fortum sålde sin svenska elnätsverksamhet till den nuvarande ägargruppen. 2018 omsatte Ellevio drygt 7 miljarder kronor.

Ellevio AB (publ) är ett Svenskt aktiebolag och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kort om SIPP
SIPP är en unik, effektiv och miljösäker metod för tömning av regnvatten i transformatorgropar. SIPP är marknadsledande i Sverige och används sedan 2006 som tömningsteknologi av bland andra Vattenfall, Ellevio och E.ON. SIPP-teknologin används i dag för att tömma drygt 6 000 transformatorgropar hos över 100 nätbolag i 9 länder.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News