Swedbank Hypoteks årsredovisning 2019 publicerad

2020-02-19


Swedbank Hypoteks årsredovisning för 2019 har publicerats på
https://www.swedbank.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/rapporter-dotterbolag/swedbank-hypotek.html

Swedbank Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Försäljningen av bostadskrediter sker genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät samt digitala kanaler.

Swedbank Hypotek AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2020 kl.18:25.

 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News