Kreditbankens resultat før skat voksede som ventet i 2019

2020-02-19

Kreditbanken rapporterer stigende indtægter i helåret i forhold til samme periode sidste år. Resultat før skat steg ligeledes.

Selskabet rapporterer samlede indtægter på 177,17 mio. kroner (161,49) helåret, en stigning på 10 procent mod året før.

Resultat før skat var 105,28 mio. kroner (93,23), hvilket var helt på linje med den præcisering, den sønderjyske bank kom med den 14. januar, som lød på en bundlinje før skat på 105 mio. kroner.

2019 blev et rekordår for banken, som aldrig har leveret en bedre bundlinje. Det skal dog også ses i lyset af, at der var "ekstraordinær medvind", skriver selskabet.

"Resultatet på 105,3 mio. kroner før skat er det hidtil bedste i bankens historie. Ud over, at det i
2019 generelt er gået banken rigtig godt, bærer resultatet præg af en række forhold, som
har givet banken ekstraordinær medvind," skriver banken i sit årsregnskab og fortsætter.

"Således har banken skullet indtægtsføre nedskrivninger på udlån på 16,8 mio. kroner. Således har banken ekstraordinære kursgevinster på ca. 7 mio. kroner. Og således har banken haft ekstra gebyrindtægter i niveauet 10-15 mio. kroner som følge af bl.a. ekstraordinær aktivitet på boligområdet."

Lige så meget medvind forventer Kreditbanken imidlertid ikke at få i 2020, hvor resultatet før skat ventes at ende i det brede interval på 40-70 mio. kroner.

"Toppen af intervallet afspejler, at banken basalt set forventer at kunne gentage 2019 – dog
uden de ovenfor nævnte poster af ekstraordinær karakter," skriver banken, som dog også arbejder med et andet scenarie.

"Bunden af intervallet afspejler, at banken i sin udmelding om 2020 også ønsker at udtrykke
forsigtighed. For banken kan således også forudse et scenarie, hvor de økonomisk positive
rammebetingelser for at drive pengeinstitut kan ændres og føre til et skift i niveauet for såvel
indtjening som nedskrivninger."

[Tabell 1]

Mads Oddershede
Nyhedsbureauet Finwire