VILLKOR FÖR SAGAX FÖRVÄRV FÖR 1 560 MILJONER KRONOR UPPFYLLDA

2020-02-18


Sagax meddelade den 24 januari 2020 (Pressmeddelande nr. 1, 2020) att bolaget ingått ett villkorat avtal om förvärv av en portfölj omfattande 37 industrifastigheter i Spanien för motsvarande 1 560 miljoner kronor.

Förvärvet var villkorat av att vissa förköpsrättigheter inte utnyttjades och av att due diligence slutfördes med tillfredsställande utfall. Due diligence är nu slutförd och inga förköp kommer att äga rum. Därmed har villkoren för förvärvet uppfyllts. Tillträde har skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

 
Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2019 till 3 022 000 kvadratmeter fördelat på 553 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News