Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

2020-02-18

I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.
1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Martin Ellis

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Verkställande direktör och koncernchef, Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409

b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring

c) Pris och volym:

Pris Volym
SEK 110,0000 per aktie 90 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 90 000 aktier; Värde: 9 900 000 SEK; Genomsnittligt pris SEK 110,0000/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-18

f) Transaktionens plats: Utanför marknaden/utanför handelsplats

Efter ovanstående transaktion äger Martin Ellis 276 270 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S.
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0708 29 14 54
E-post: jonas.olin@nordicwaterproofing.com
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News