PEN bygger fasad på ny restaurang till McDonalds Sverige

2020-02-18


PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga 1st fasad på en nyetablerad restaurang till McDonalds Sverige. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt ordervärde uppgår till ca 2 MSEK. Fasaden ska vara levererad under kvartal 2, 2020.
För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/02-2020.
PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 
Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News