Ingen insiderinformation i ECOMB AB (publ) som förklarar dagens kursuppgång

2020-02-18

Se Pressmeddelande
Föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i ECOMB ABs (publ) aktie, vill Bolaget härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon direkt underliggande anledning eller kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller uppköpserbjudande från annan aktör) som föranleder dagens kursutveckling.
För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 – 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se
 

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News