DexTechs fas IIb studie för OsteoDex avslutas med färdig follow up våren 2020

2020-02-18


OsteoDex, bolagets fas 2b studie för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kommer att ha färdiga follow up resultat i slutet av april 2020 och avslutar därmed fasII studien. Resultatet redovisas i maj 2020. Delresultat vid dags datum är fortsatt mycket lovande med signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen jämfört med övriga patienter. En handfull big pharma bolag som är intresserade av OsteoDex har meddelat att de vill invänta slutresultatet för patienternas överlevnad som kommer att redovisas för dem i maj 2020.

DexTechs målsättning är att teckna ett licensavtal avseende OsteoDex innan utgången av 2020.

Behandlingen av mCRPC har som fundamental målsättning att vara livsförlängande och helst med fördragbara biverkningar.

 

 "- Vi har full förståelse för att våra intressenter vill ta del av slutresultatet av follow up. Jag tror vi har mycket goda förutsättningar att uppnå den ultimata målsättningen med OsteoDex behandlingen, säger vd Anders R Holmberg."

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020.

DexTech Medical AB is a Swedish research company that, based on its technology platform, has developed four drug candidates that are protected by patents. The main candidate is OsteoDex for the treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC) with skeletal metastases. A successful Phase II clinical study has been conducted with OsteoDex where the result shows high tolerability with mild side effects as well as efficacy and treatment effect on patients who fail on existing drugs. DexTech’s goal is to license the respective drug candidate by the latest phase II study. DexTech Medical AB is listed on the Spotlight Stock Market.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News