ChromoGenics lanserar ConverLight Paragon[®] ECO

2020-02-18

ChromoGenics tecknar exklusivitetsavtal med Helmut Hachtel GmbH kring distribution av framtidens isolerglas (HeatMirror®) för Skandinavien.
HeatMirror® är en produkt väl beprövad teknologi där mellanliggande glas i en isolerglasruta ersätts med en 0,05 mm tjock PET film. Detta ger inte bara en ett bättre U-värde (isoleringsförmåga) och en lättare produkt utan också ett avsevärt minskat CO2 avtryck gentemot motsvarande normal isolerglasruta.

När marknaden efterfrågar allt bättre U-värden i glas måste allt fler lager adderas och det är då vi ser vi ett allt större behov av denna typ av produkt. HeatMirror® teknologin passar mycket väl i kombination med våra dynamiska glas ConverLight® och kan kombineras med vår Paragon® teknologi till Paragon®ECO och blir på så vis en helt ny innovativ produkt med världsunika egenskaper. Produkten lämpar sig mycket väl som för renoveringar där fokus ligger på bibehållen vikt i glaskonstruktion och ett ökat U-värde.  HeatMirror® stämmer mycket bra in i ChromoGenics strävan att skapa klimatsmarta produkter för framtidens krav och ger oss ytterligare en möjlighet att bli den givna partnern till miljöengagerade fastighetsägare.

Tidskriften Popular Science har utsett HeatMirror som " Top 100 Inventions of the Millennium". 

I Empire State Building ersatte man 2009 befintliga 2 glas IGU:er från 1991 med HeatMirror 3 lags glas. Detta innebar att de 6514 fönsterbågarna kunde behållas och de uppgraderade fönstren förväntas ge över 400 000 US dollar i besparingar per år. Fönsteruppgraderingen var en del av ett större energisparprojekt som förväntas minska energianvändningen med 38 procent och spara 4,4 miljoner US dollar per år i energikostnader minska 105 000 ton koldioxidutsläpp under de kommande 15 åren.

"Att kombinera HeatMirror® teknologin med vår ConverLight Paragon® lösning ger en produkt som kan användas för att energiuppgradera många befintliga fastigheter med ett isolervärde i paritet med en vägg samtidigt som man får ett utmärkt solskydd och utan att man behöver förändra fasadkonstruktionen. Vi ser ett klart behov på den skandinaviska marknaden för en produkt som ConverLight Paragon® ECO," säger VD Jerker Lundgren.
Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. www.chromogenics.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News