Brighters valberedning inför årsstämman 2020

2020-02-18


I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2019 har Brighters valberedning inför årsstämman 2020 nu utsetts.

Valberedningen utgörs av Truls Sjöstedt, i egenskap av styrelseordförande i Brighter, Dennis Westermark, som valberedningens ordförande, samt Niclas Stenberg. Dennis Westermark och Niclas Stenberg har utsetts till ledamöter i valberedningen av två av bolagets största ägare, Truls Sjöstedt respektive Recall Capital Nordic AB. Valberedningens ledamöter för år 2019 har samtliga lämnat valberedningen.

Valberedningen ska, innan årsstämman 2020, förbereda förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 8 maj 2020 kan göra detta via e-post till boardnomination2020@brighter.se. Förslag bör framläggas till valberedningen före den 6 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, Styrelseordförande
Telefon: +46 729 99 38 60   
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News