Xavitech ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

2020-02-17

Pumpbolaget Xavitech redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust. Bolaget föreslår utdelning.

Omsättningen steg 16,7 procent till 0,7 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet före skatt var -1,8 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-0,4).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Likvida medel uppgick till 4,4 miljoner kronor (2,7).

Styrelsen avser att föreslå årsstämman den 15 maj att besluta om en utdelning på totalt 2 413 174,14 kronor, motsvarande cirka 70 procent av fritt eget kapital. Baserat på nuvarande antal aktier om 14 195 142 aktier skulle förslaget innebära en utdelning om 0,17 kronor per aktie. Baserat på stängningskursen fredagen den 14 februari 2020, (1,11:- per
aktie) skulle utdelningen motsvara en direktavkastning om ca 15,3 procent), skriver bolaget.

[Tabell 1]

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire