Sydsvenska Hem AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2019 – december 2019

2020-02-17

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 7,6 kr per aktie
Perioden, juli 2019 – december 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 22 491 tkr (22 618)
· Driftnettot uppgick till 17 185 tkr (17 532)
· Förvaltningsresultatet uppgick till 9 905 tkr (10 023)
· Resultat efter skatt uppgick till 10 156 tkr (12 949) motsvarande 4,2 kr per aktie (5,4)
· Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 2 795 tkr (5 332)
· Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 761 600 tkr (749 800)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 741 tkr (7 193)
· Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 ggr (2,8) och belåningsgraden till 66,2 % (67,2)
· EPRA NAV per aktie uppgick till 115,2 kr (107,2)

Kvartalet oktober – december 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 11 382 tkr (11 670)
· Driftnettot uppgick till 8 500 tkr (9 085)
· Förvaltningsresultatet uppgick till 4 843 tkr (5 429)
· Resultat efter skatt uppgick till 6 738 tkr (8 981) motsvarande 2,8 kr per aktie (3,7)
· Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 2 800 tkr (5 332)
· Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 761 600 tkr (749 800)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 785 tkr (1 841)
· Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 ggr (3,0) och belåningsgraden till 66,2 % (67,2)
· EPRA NAV per aktie uppgick till 115,2 kr (107,2)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

 

Oskar Wigsén, Business Manager, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

oskar.wigsen@paretosec.com
Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.Sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News