Sensodetect minskar förlusten i fjärde kvartalet

2020-02-17

Medicinteknikbolaget Sensodetect redovisar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad förlust.

Nettoomsättningen blev liksom i fjol noll kronor.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,8 miljoner kronor (-2,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,09).

"Vi genomförde under året två stycken emissioner som totalt tillförde Sensodetect cirka 16 miljoner kronor före emissionskostnader för att säkra bolagets kapitalbehov. Detta har som beräknat täckt behovet under 2019 och i kombination med den option som ingick i emissionen kommer vi vara kapitaliserade för lång tid framöver och vi är mycket nöjda med det intresse och förtroende som investerarna visade. Kapitalbehovet för bolaget 2020 är väldigt beroende på hur snabbt lanseringen av BERA kommer ske. Vi har några enheter tillgängliga för leverans till intresserade kliniker men om intresset ökar snabbt kommer bolaget att behöva producera ytterligare enheter", skriver vd Martin Linde i rapporten.

[Tabell 1]

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire