Hybricon Bus redovisar lägre intäkter och vänder till förlust i fjärde kvartalet

2020-02-17

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar lägre intäkter och en vändning till förlust i fjärde kvartalet 2019, jämfört med vinst motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen sjönk med 61,6 procent till 3,8 miljoner kronor (9,9).

Rörelseresultatet blev -12,2 miljoner kronor (1,1).

Resultatet före och efter skatt var -12,6 miljoner kronor (1,0). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,02).

Likvida medel var på 9,0 miljoner kronor (14,6) vid årsskiftet.

Hybricon Bus föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Hybricon Bus sålde i december 2018 en begagnad elbuss och tillhörande alger för 7,0 miljoner kronor, vilket påverkade omsättningen och resulterade i ett positivt resultat i fjärde kvartalet 2018.

"Efter ett år som bjudit på både med- och motgångar för Hybricon så tog vi i december 2019 ett stort steg mot det som varit bolagets stora mål, ett internationellt samarbete med en större aktör på marknaden för stadsbussar. Vi signerade då ett memorandum of understanding med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry", kommenterar vd Johan Suup i bokslutetskommunikén. Samarbetsavtalet ska slutförhandlas i första kvartalet.

[Tabell 1]

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire