Bokslutskommuniké jan – dec 2019

2020-02-17

Perioden januari – december 2019

· Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 13 467 (kSEK 21 195)
· Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -8 059 (kSEK -5 652)
· Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -14 802 (kSEK -12 217)
· Resultat per aktie: SEK -0,10 (SEK -0,08*)
· Eget kapital per aktie: SEK 0,08 (SEK 0,17*)

Fjärde kvartalet oktober – december 2019

· Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 798 (kSEK 9 920)
· Kvartalets resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -987 (kSEK 2 691)
· Kvartalets resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -2 677 (kSEK 1 099)
· Resultat per aktie: SEK -0,02 (SEK 0,02*)
· Under december månad 2018 sålde Hybricon en begagnad elbuss och tillhörande lager för kSEK 7 000, vilket påverkade omsättningen och resulterade i ett positivt resultat under sista kvartalet år 2018.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.  
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Den 17 oktober meddelar Hybricon att Förvaltningsrättens beslut står fast och meddelar inget prövningstillstånd för Hybricon gällande upphandlingen för Skellefteåbuss.

· Den 19 december meddelar Hybricon att bolaget signerat ett memorandum of understanding med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industy Co., Ltd (King Long), samarbetsavtalet skall slutförhandlas under första kvartalet 2020. Omfattningen av samarbetsavtalet medför att Hybricon avser att genomföra en företrädesemission om storleksordningen 25 MSEK. För att omgående kunna starta upp samarbetet med King Long har Hybricon säkrat ett brygglån från externa parter om 5 miljon­er kronor på marknad­smässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 13 januari meddelar Hybricon att man förlänger serviceavtalet med Umeå kommunföretag gällande bolagets elbussar Hybricon Arctic Whisper samt Ultra fast-laddningsstationer i Umeå. Avtalet förlängs med två år till och med 2022-12-01

VD:s kommentarer om verksamheten

Efter ett år som bjudit på både med- och motgångar för Hybricon så tog vi i december 2019 ett stort steg mot det som varit bolagets stora mål – ett internationellt samarbete med en större aktör på marknaden för stadsbussar. Vi signerade då ett memorandum of understanding med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd (King Long).

Samarbetet innebär att Hybricon erhåller exklusiva rätten att marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmark inklusive service- och eftermarknad. Vidare skall Hybricon anpassa de kinesiska bussarna efter nordiska förutsättningar. Målet är att vi också ska kunna bidra med vår snabbladdningsteknik i kommande utvecklingsprojekt.

Enligt planerna skall samarbetsavtalet med King Long slutförhandlas under första kvartalet 2020. Men det är ändå värt att se den knutna kontakten med King Long, som är världens näst största busstillverkare, som både ett första steg mot det som kan bli något av ett genombrott för Hybricon och ett stort erkännande av vår teknik och vår know-how. Virusutbrottet Corona kan medföra en viss risk för försening i uppstarten.

För att kunna fullfölja våra åtaganden i ett kommande avtal har Hybricon aviserat en företrädesemission i storleksordningen 25 miljoner kronor. Kapitaltillskottet är nödvändigt för att kunna skaffa tillräckligt med rörelsekapital för att kunna genomföra kommande sälj- och marknadsinsatser samt inte minst för att kunna ta in de första bussarna från Kina och anpassa dem till nordiskt vinterklimat. För att omgående kunna starta upp samarbetet med King Long har Hybricon säkrat ett brygglån från externa parter om 5 miljoner kronor.

Ett annat viktigt erkännande kom i början av det här året när Umeå kommunföretag valde att förlänga avtalet med Hybricon gällande servicen av bolagets 10 elbussar och laddningsstationer i Umeå. Vi ser förlängningen av avtalet som ett kvitto på att vår satsning att bli ett fulltäckande serviceföretag genom förvärvet av Seavea service varit riktig. Nu när vi är på plats i nya verkstaden ser vi goda förutsättningar till att knyta till oss fler kunder och affärer.

Det gångna året gjorde Hybricon också framsteg inom utvecklingssamarbetet med tyska ZF Friedrichshafen AG (ZF). Tillsammans med ZF är vi nu på väg att vidareutveckla fyrhjulsdrivna ledbussar anpassade för vinterklimat. Vi ser det som viktigt att Hybricon ligger i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen då detta stärker vår position på marknaden och öppnar upp för ytterligare globala samarbeten.  

Under 2019 blev det efter diverse turer också slutgiltigt klart att Hybricon går miste om orden om sex stycken bussar från Skellefteå. Desto viktigare var det då att vi i slutet av förra året, och i inledningen av det nya, nådde framgångar med våra ansträngningar att finna en internationell samarbetspartner. Det ger oss motivationen att fortsätta, och 2020 ser ut att bli ett spännande år. Vi hoppas att både gamla och nya ägare vill följa med på resan!  

Johan Suup, Verkställande direktör
För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller
www.hybricon.se 
Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News