Banksektorn tros värderas upp under året – Prior Nilsson fonder

2020-02-17

PriorNilsson fonder startade årets första månad med stor optimism och god likviditet. Senare under månaden drog även rapportperioden igång. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

"Betraktelser så här långt är att den oro som fanns för bankernas kostnadsnivå och räntenetto inte alls infriades. Kostnaderna var tvärtom under förväntan och det viktiga räntenettot var i linje. Posten för provisioner var den största avvikelsen som gav ett positivt bidrag från en allt högre börsnivå. Något som fortsatt in i 2020. Banksektorn är troligen en sektor som fortsatt kommer att värderas upp", skriver PO Nilsson.

Enligt förvaltaren har även verkstadsbolagen presterat bra där efterfrågan beskrivs som intakt. Trots ett tufft kvartal för cykliska aktier under det fjärde kvartalet var aktierna fortfarande efterfrågade. Den enda besvikelsen bland storbolagen var Atlas Copco, som är exponerade mot personbilar.

När det kommer till fastighetsbolagen har det fortsatt visat en ökningar av förvaltningsresultat och NAV. Bland annat kom SCA med en positiv rapport där den årliga tillväxten i skogen är högre än tidigare bedömningar.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.