Avslutad tjänst avseende handel via likviditetsgaranti

2020-02-15

Den 14:e april är sista handelsdag där likviditetsgarantin utgör handel i aktien
Då Hoodins totala ägarandel samt omsättningen i aktien uppfyller och överskrider kraven om att använda sk likviditetsgaranti, så har Hoodins styrelse beslutat att avsluta det uppdrag avseende likviditetsgaranti med Mangold. 

Sista dag där handel via likviditetsgarantin är den 14:e april 2020. 
För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com
Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News