Inbjudan till telefonkonferens – Actics bokslutskommuniké 2019

2020-02-14


Actic publicerar sin Bokslutskommuniké 2019 torsdag den 20 februari kl. 07:45. Vid en telefonkonferens kl. 10:00 samma dag kommenterar CEO Anders Carlbark och CFO Stephan Ebberyd rapporten.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-229090 med koden 426565#

Delårsrapporten kommer endast att publiceras på svenska men presentationsmaterial på engelska kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats: www.acticgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stephan Ebberyd, CFO, stephan.ebberyd@actic.se, 070-630 23 89

Actic Group AB (556895-3409) grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 182 anläggningar med 222 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2018 om 941 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News