Fullständiga villkor – teckningsoptioner

2020-02-14


M.O.B.A Network AB har publicerat fullständiga villkor till förslag om emission av teckningsoptioner som ska beslutas på årsstämman 2020-02-28. Fullstandiga villkor finns publicerade via denna länk: Årsstämma 2020 (https://ir.wearemoba.com/bolagstamma).
Stockholm 2020-02-14

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel – och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com (https://www.mobafire.com) samt Counterstats (https://www.counterstats.net), Leaguespy (https://www.leaguespy.gg/), RuneterraFire (https://www.runeterrafire.com/) och SMITEFire.com (SMITE) (https://www.smitefire.com).


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News