Absolicon får order från bryggerikoncernen AB Inbev i södra Afrika

2020-02-14

Solenergibolaget Absolicon meddelar att bryggerikoncernen AB Inbev väljer bolaget teknik för att minska energikostnader och koldioxidutsläpp. Det framgår av ett pressmeddelande.

AB Inbev ska tillsammans med Greenline Africa och Absolicon bygga en solvärmeanläggning i södra Afrika. Det långsiktiga målet är att dramatiskt minska koncernens koldioxidutsläpp.

Absolicons teknik ingår nu i AB Inbevs initiativ 100+ Accelerator där minskade koldioxidutsläpp är ett av sex utpekade fokusområden.

Den mindre solfångarinstallationen som AB InBev nu ska installera kommer att förse Maputo Brewery i Moçambique med värme för flaskrengörning och minska företagets värmerelaterade utsläpp av koldioxid. Solvärmesystemet skall installeras sommaren 2020.

Efter utvärdering av det mindre solfångarfältet vid fabriken är nästa steg ett solvärmesystem om drygt 20 000 kvadratmeter med kapacitet att spara 6 000 ton CO2 per år.

I juni 2019 tecknade Absolicon ett ramavtal med Greenline Africa om förvärv av en produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160 för solfångarfält på plats i regionen. Överenskommelsen med Inbev är ett resultat av en av de processer som Greenline drivit för att uppfylla de steg som beskrivs i ramavtalet med Absolicon.

Absolicon kan med detta som underlag precisera tidsplanen för produktionslinan i Sydafrika. Eftersom AB Inbev inväntar utvärdering efter sex månaders drift av det lilla solfångarfältet kommer produktionslinan vara i drift i Sydafrika under 2021 vilket är något senare än tidigare kommunicerats.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire