Brighter tillträder förvärvet av Nectarine Health

2020-01-31


Brighter AB (publ) har idag slutfört det tidigare offentliggjorda förvärvet av Nectarine Health, ett svenskt innovationsbolag som utvecklar AI-vårdlösningar inom äldrevård och omsorg.

Affären avslutas genom en nyemission där Brighter emitterar och tilldelar 2 266 682 aktier till en kurs om 5,72 kronor. Genom emissionen ökar Brighters aktiekapital med 113 334,10 kronor. Totalt uppgår antalet aktier i Brighter efter transaktionen till 194 051 042 stycken. Aktiekapitalet efter transaktionen uppgår till 9 702 552,10 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO Brighter

Telefon: +46 733 40 30 45

E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News